Auguri

Auguri di pasqua da fare ad amici o parenti


Per te un uovo di cioccolato ed una carezza con l'augurio, di cuore, di trascorrere una serena e buona Pasqua.
Për ty një vezë prej cokollate dhe një përkedhelje me urimin nga zemra që të kalosh një Pashkë të qetë dhe të gëzuar!


Mi auguro che dentro al tuo uovo quest'anno tu possa trovare gioia e serenità. Buona Pasqua!
Shpresoj që brënda vezës tende këtë vit mund të gjesh gëzim dhe qetësi. Gëzuar Pashkët!


Con l'augurio sincero che il miracolo della Santa Pasqua possa toccare le vostre vite.
Me dëshirën e sinqertë që mrekullia e Pashkëve mund të prekë jetët tuaja.


Un augurio affettuoso affinché la Pace e la Pura Gioia che la Pasqua dona al cuore restino ad illuminare ogni giorno della vostra vita. Buona Pasqua.
Një urim i ngrohtë që paqja dhe Gëzimi i paster që Pashkët i dhurojnë zemrës të ngelen për të ndricuar çdo ditë të jetës tuaj. Gëzuar Pashkët.


 

Auguri di pasqua da fare al propio compagno o alla propia compagna


Nessun uovo potrebbe contenerti, perchè sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua!
Asnjë vezë nuk mund të të përmbajë, sepse je surpriza më e madhe që mund të jetë. Gëzuar Pashkët!


Tesoro, quest'anno nell'uovo di Pasqua, ti auguro di trovare il segreto per rimanere legato e me e amarmi così tutta la vita.
Shpirt, këtë vit në vezën e Pashkëve, të uroj të gjesh sekretin për të qëndruar i lidhur ndaj meje dhe të më duash kështu gjithë jetën.


La sorpresa che vorrei per Pasqua? Averti qua vicino a me appena mi giro....
Surpriza që do doja për Pashkë? Të të kem pranë meje sapo kthej kokën…


La sorpresa più dolce e inaspettata di questa Pasqua per me sei tu. Ti amo.
Surpriza më e ëmbël dhe e papritur e këtyre Pashkëve për mua je ti. Të dua.


Spero che l'uovo di Pasqua quest'anno ti riservi splendide sorprese. Auguri dolcezza mia.
Shpresoj që veza e Pashkëve këtë vit të të rezervojë surpriza të mrekullueshme. Gëzuar ëmbëlsira ime.


Un augurio dolce come la cioccolata e come il tuo splendido sorriso... Buona Pasqua tesoro mio.
Një urim i ëmbël si cokollata dhe si buzëqeshja jote e mrekullueshme… Gëzuar Pashkët shpirti im.


 Auguri di Natale


Auguri di Buon Anno


Auguri di compleanno