Lezione 6

Frasi in albanese


Shopping:
posso provare questo? - mund ta provoj këtë?
posso provarmi queste scarpe? - mund ti provoj këto këpucë?
vuole provarlo? - dëshironi ti provoni?
che taglia è lei? - c'farë numri jeni ju?
avete un camerino? - keni një dhomë ndërrimi?
è troppo piccolo - është shumë i vogël
è troppo grande - është shumë i madhë
non mi sta - nuk më rri
avete solo questo colore? - keni vetëm këtë ngjyrë?
abbigliamento da uomo - rroba për burra
abbigliamento da donna - rroba për gra
le stanno bene - të rrinë mirë


In Hotel:

il mio numero di stanza è - numri i dhomës time është
dove si fa colazione? - ku bëhet mëngjesi?
dov‘è il ristorante? - ku është restoranti?
mi può chiamare un taxi? - mund të më thërrisni një taksi?
se torna dopo mezzanotte, dovrà suonare il campanello - nëse ktheheni pas mesnatës, duhet ti bini ziles
non c'è acqua calda - nuk ka ujë të ngrohtë
la camera è troppo calda - dhoma është shumë e ngrohtë
la camera è troppo fredda - dhoma është shumë e ftohtë
posso avere un asciugamano per favore? - mund të kem një peshqir ju lutem?
Ascensore fuori servizio - ashensori është jashtë shërbimit


In aeroporto:
sono venuto qui per ritirare il mio biglietto - kam ardhur këtu për të tërhequr biletën time
l'ho prenotato su internet - e kam prenotuar në internet


ha il numero della prenotazione? - keni numrin e prenotimit?
il suo passaporto e il biglietto, per favore - pashaportën tuaj dhe biletën, ju lutem
ecco il mio numero di prenotazione - ja numri im i prenotimit
qual è la sua destinazione? - cili është destinacioni juaj?
quanti bagagli ha per il check-in? - sa valixhe keni për check-in?
vuole un posto vicino al finestrino o al corridoio? - dëshironi një vend afër dritares apo korridorit?
può togliersi la giacca, per favore? - mund të hiqni xhaketën, ju lutem?
può togliersi le scarpe, per favore? - mund të hiqni këpucët, ju lutem?
può togliersi la cintura, per favore? - mund të hiqni rripin, ju lutem?
per favore, svuoti le tasche - ju lutem, boshatisni xhepat
il volo è in ritardo - fluturimi është me vonesë

Condividi questa pagina

Ci offrite un caffè?

Inserire un importo