Lezione 8

Frasi d'amore e parentela

Frasi d'amore:

 • ti amo - të dua
 • non ricordiamo i giorni, ricordiamo i momenti - mos të kujtojmë ditët, të kujtojmë momentet
 • ti amo perché sei la mia vita - të dua sepse je jeta ime
 • non posso vivere senza di te - nuk mund të jetoj pa ty
 • sei la migliore cosa che mi sia successa - je gjëja më e mirë që më ka ndodhur
 • sei l’unico/a per me - je i vetmi/e vetmja për mua
 • mi manchi - më mungon
 • non posso smettere di pensarti - nuk mund të ndaloj së menduari ty
 • sei tutto per me - je cdo gjë për mua
 • mi sto innamorando di te - po dashurohem pas teje
 • mi piaci - më pëlqen
 • ti amerò sempre - do të dua gjithmonë
 • penso sola a te - mendoj vetëm për ty

Parentela:

 • marito - burrë
 • moglie - grua
 • figlio - fëmijë
 • nonno - gjysh
 • nonna - gjyshja
 • nipote - nip
 • nipote - mbesë
 • zia - teze
 • zio - xhaxha
 • zio/ da parte della madre - dajë
 • bisnonno - stërgjysh
 • bisnonna - stërgjyshe
 • cognato - kunat
 • cognata - kunata
 • cugino - kushuri
 • cugina - kushurira

 • fratello - vëlla
 • sorella - motra
 • suocero - vjehrri
 • suocera - vjehrra
 • genero - dhëndri
 • nuora - nusja
 • patrigno - njerku
 • matrigna - njerka

Condividi questa pagina

Ci offrite un caffè?

Inserire un importo